Impregneringsspray 500ml

Réf :
8318087
Product plus point
Sprayen återställer plaggets ursprungliga vattenavstötande förmåga och skyddar skor från vatten.
79,00 kr*

ANVÄNDAR FÖRDELAR

Vattenfrånstötande egenskap
Återaktiverar vattenavstötande förmåga hos tyg och skyddar läder mot vatten.

EGENSKAPER

Composition
EC 927-241-2 Hydrocarbons, C9-C10, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics,<2% Aromatics.
gjord för
återställning av plaggets vattenavstötande förmåga.
Garanti
1 year
Download user manual link

RÅD

Skötselråd
Varning. Följ användarmanualen. FARA! Extremt lättantändlig spray. Tryckbehållare: kan explodera om den utsätts för värme. Kan orsaka yrsel eller dåsighet. Skadlig för vattenlevande organismer. Kan orsaka långvarigt skadliga effekter. Upprepad exponering kan torka ut och orsaka sprickbildning i huden.
Begränsningar i användningen
Varning. Följ användarmanualen.
HAUT DE PAGE