UTVECKLAS I SURFINGEN OCH GÖR DINA FÖRSTA MANÖVRERINGAR

(1)

Har du alltid velat ta långa vågor, glida snabbt fram och låta skummet fara omkring dig?
Efter att ha läst den här artikeln kommer du kunna behärska manövreringar för att ta surfingen till en ny nivå i sommar!
 
Innan du börjar läsa påminner vi dig om att det är nödvändigt att ha snabb fart för att kunna göra följande manövreringar.
Den snabba farten gör att du kan ta längre vågor och åka mellan "sektioner", (zonen där vågen har tendens att sluta sig), få omfång, byta riktning och göra dina första manövreringar.
Du kan också titta på vår tekniska samarbetspartners, Heremoana Luciani, 5 coachingvideor inom surfing.


Manövrering nr 1 : Ökning av hastigheten eller "pumping"


För att uppnå hög hastighet måste surfaren göra S-formade rörelser på vågen och koncentrera sig på 3 viktiga punkter: böjning/sträckning, armarnas position och blicken.


 
Surfaren böjer sig (tynger ner sin kroppsvikt) vid nedgång i vågen och sträcker på sig (lättar på kroppsvikten) vid uppgång
 
 
1. Böjning // sträckning
 
För att generera snabbhet så måste man utföra böjande och sträckande rörelser i vågen. Böjningen sker på höjden av vågen (för att åka neråt) mot vågens nedre del, det handlar om att tynga ner kroppen.
Man sträcker på sig för att göra sig lättare när man är vid vågens nederkant för att åka uppåt.
 
2. Armarnas position
 
Man måste uppnå högsta möjliga hastighet med bästa möjliga balans och det är viktigt att armarna hålls i parallellt läge med vågen.
Handflatorna ska följa vågens form.
 
3. Blicken
 
Blicken är nyckeln till att lyckas inom alla surfsporter, den guidar hela kroppen och placerar den rätt i vågen.
För att glida bättre ska du flytta blicken långt framåt i åkriktningen och inte stirra ner på brädan.

  

Manövrering nr 2: Bottom Turn


Bottom-turn är en manöver som du gör i början av vågen strax efter take-off.
Målet med bottom-turn backside är att göra en svängning nedtill i vågen för att ta sig uppåt med maximal hastighet.
 
 
 
1. Böjning (fotfästet)
Man måste göra en böjning på fotfästet (sina fötter) genom att pressa ner hälarna (tynga ner dem) för att trycka ner brädans skena (skivan) under vattnet.
 
2. Blicken och axlarnas balansering
Blicken är nyckeln i alla surfstilar som kommer guida axlarna och hela kroppen i den riktning du vill åka (i det här fallet uppåt i vågen)


3. Göra kroppen lättare
Den sista fasen i bottom-turn backside handlar om att lätta upp hela kroppen för att ta sig upp i vågen med maximal hastighet för att göra manövern.
 
För att resumera så handlar punkt 1 och 3 om att generera hastigheten och punkt 2 om att styra hela kroppen.
 

 

Manövrering nr 3 : Roller

Roller är den klassiska surfmanövern som kan göras i alla typer av vågor men ju djupare vågen är desto kraftigare blir rollern. För att göra en roller backside är det viktigt att titta ordentligt på vågens övre kant där man vill göra manövern.
 
 

 
 
Tre aspekter är viktiga: blicken, hastighetsökningen och balanseringen av axlarna.
 
Hur gör man en roller backside ?

1. Kontrollera hastigheten innan manövern
 
Surfaren måste uppnå maximal hastighet för att göra en roller backside.
En maximal hastighet krävs för att kasta sig tillbaka i vågen.
 
2. Blicken
 
Det är viktigt att titta på delen av vågen där man vill göra sin roller. Blicken är också viktig under och efter manövern.
 
3. Axlarnas balansering
 
En god balansering av axlarna kommer från den riktade blicken och är nödvändig för att göra en roller. Axlarnas balansering underlättar viktfördelningen som krävs. Man ska tyngas ner vid vattenavledningen på vågens höjd, och lätta på kroppen vid manöverns slut.
 

Manövrering nr 4: Cutback backside

Cutback är en ofrånkomlig manöver och en av de allra snyggaste, som kräver en viss svängningsvidd.
Det handlar om att åka i en slags 8 i en « tillbakasväng bakåt» i mitten av vågen där dess styrka är allra störst.
I en cutback byter man riktningar 2 gånger.

 

Det är viktigt att planera sin manöver innan man utför den för att veta var brädan kommer placeras.
 
 
Hur gör man en cutback ?
 
1. För att göra en så bra cutback som möjligt måste den första svängen vara vid för att gå in med hastighet i den andra svängen.
För att göra det måste man lätta på kroppen och åka uppåt i vågen för att göra en svängning upptill och sen komma tillbaka till mitten av vågen.
Blicken måste vändas så fort som möjligt där den andra svängen görs.
 
2. När man väl är tillbaka i vågen räcker det att åka tillbaka genom att slänga armarna i vågens riktning.
I detta läge i manövern är kroppen väl böjd och axlarna vinkelräta mot fötterna.
 
3. När man väl svängt tillbaka in mot vågen måste man böja sig för att tynga ner sig och återfå hastigheten.
 

 

Manövrering nr 5: Re-entry


Re-entry är en manöver som görs i slutet av vågen när den stänger sig.
För att göra ett sista move med stil innan man kastas i skummet eller tar en ny våg.
 

 
I likhet med de tidigare manövreringarna så ska man koncentrera sig på 3 viktiga punkter som är:
 

1. Böjning // sträckning

När du är nedtill i vågen, slappna av för att lätta på kroppen och åka uppåt i vågen med bibehållen maximal hastighet. Böj dig ner för att sänka din tyngdpunkt och gör din tillbakasvängning med så stadigt fotfäste som möjligt.

2. Blicken

Blicken styr resten av kroppen (speciellt axlarna), när du är nedtill i vågen, se ut punkten där du vill ta vågkanten för att göra re-entry. När du väl är uppe i vågen, vrid på huvudet och fixera blicken på landningsstället.

3. Axlarnas balansering

När du befinner dig allra högst upp i vågen (på kanten), vänd på huvudet och fäst blicken mot platsen för nedtagningen. Vid det tillfället ska dina axlar och resten av kroppen följa med i en snabb sväng utan att förlora balansen och falla.

4. Nedtagning

Tänk på att luta dig bakåt vid nedtagningen och på så sätt undvika att näsan stöter i brädan.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vote
HAUT DE PAGE